CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ?

Znalost struktury a působnosti orgánů státní správy a samosprávy, podmínek a postupů realizace práv a povinností občanů, aplikování základních práv a správních řádů při řešení pracovních činností a  situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, připravenost ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností.

Úředník pro styk úřadu a veřejnosti

PŘÍLIŠ STROHÉ, SUCHÉ, NIC MOC NEŘÍKAJÍCÍ, ŽE?

A CO ABSOLVENTI OBORU?

Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (např.v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru nemovitostí).

Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod.

Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. (tím se myslí soukromé firmy, každá potřebuje svého „tajemníka“, svou věrnou duši, která podporuje šéfa, hlídá mu jeho zakázky, připravuje podklady k jednání apod).

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických a sociálních.

POKUD VÁM ANI TYTO INFORMACE NESTAČILY V ROZHODOVÁNÍ, MRKNĚTE NA VIDEO

https://www.infoabsolvent.cz/Data/Mmp/Video/Full/6843M01.webm#t=3