SOP

Termín odevzdání samostatné odborné práce ke konzultaci se pro všechny obory nemění !

Obor KUCHAŘ a KUCHAŘ – ČÍŠNÍK do 27. 3. 2020

Obor CUKRÁŘ do 14. 4. 2020

Práci a případné dotazy před odevzdáním zasílejte na příslušný e-mail:

Cukrář: borovickova@sosjilove.cz

Kuchař: duskova@sosjilove.cz

Kuchař-číšník:  zvelebilova@sosjilove.cz

Konzultace týkající se překladu do anglického jazyka pro všechny obory: louzil@sosjilove.cz


Termín pro odevzdání finální podoby práce /vytištěné a svázané v kroužkové vazbě/ ve dvou vyhotoveních je pro všechny tři obory 30. 4. 2020.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – ČERVEN 2020

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

  • 3. 6. 2020 (nástup ke zkoušce v 7:30)

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

  • Cukrář: 8. – 12. 6. 2020
  • Kuchař, Kuchař – číšník 4. – 11. 6. 2020

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  • 19. 6. 2020

Ukázka práce SOP ke stažení.