SOP

Obor KUCHAŘ a KUCHAŘ – ČÍŠNÍK do 28. 8. 2020

Obor CUKRÁŘ do 28. 8. 2020

Práci a případné dotazy před odevzdáním zasílejte na příslušný e-mail:

Cukrář: borovickova@sosjilove.cz

Kuchař: duskova@sosjilove.cz

Kuchař-číšník:  zvelebilova@sosjilove.cz

Konzultace týkající se překladu do anglického jazyka pro všechny obory: louzil@sosjilove.cz


Termín pro odevzdání finální podoby práce /vytištěné a svázané v kroužkové vazbě/ ve dvou vyhotoveních je pro všechny tři obory 28. 8. 2020.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – září 2020

K závěrečným zkouškám se musíte přihlásit do 27. července 2020

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

  • 2. 9. 2020 (nástup ke zkoušce v 7:30)

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

  • Cukrář: 7. – 9. 9. 2020
  • Kuchař, Kuchař – číšník 7. – 9. 9. 2020

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  • 16. 9. 2020

Ukázka práce SOP ke stažení.