Adresa:

SOŠ a SOU Jílové u Prahy                 
Šenflukova 220,                          
254 01 Jílové u Prahy              
IČO: 14802015

DS: rv7xdkm
sekretariát – podatelna: sekretariat@sosjilove.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 0382543309/0800,
SS: rodné číslo žáka, do poznámky pro příjemce: jméno žáka

Kontakty na vedení školy:

ŘEDITEL
Mgr. Radek Coufal
Tel.: 241 950 776, mob. 736 622 550
Email: reditel@sosjilove.cz

SEKRETARIÁT: Po – Pá 8:00 – 12:00 hod
Kristýna Hlavsová
Email: sekretariat@sosjilove.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK: Po – Pá 7:00 – 15:00 hod
Tel.:241 950 409
Ing. Helena Matějíčková
Email: ekonom@sosjilove.cz,
Kristýna Hlavsová: pokladna@sosjilove.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Ing. Ludmila Marková
Tel.: 241 950 245, mob: 736 622 553
Email: tvzastupce@sosjilove.cz

ZÁSTUPCE PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ: 7:00 – 15:00
Bc. Irena Zvelebilová, pověřená vedením
T
el.: 241 950 246, mob.: 736 622 551
Email: ovzastupce@sosjilove.cz; zvelebilova@sosjilove.cz

Kontakty na vyučující podle abecedy – klikněte na tento odkaz.

Metodik prevence

METODIK PREVENCE:
Bc. Daniela Kumštová
Tel.: 241 950 245
Email: kumstova@sosjilove.cz

Domov mládeže

DOMOV MLÁDEŽE: 13.00 – 22.00 hod.
Tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554
Email: domov@sosjilove.cz
vedoucí vychovatelka: Marcela Burská
Email: burska@sosjilove.cz
výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Eva Budská
Email: budska@sosjilove.cz

Římsová Eva
rimsova@sosjilove.cz

Školní stravování

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ: 6:30 – 14:00 hod.
vedoucí školní kuchyně: Jana Turková,
Tel.: 241 950 835
Email: stravovani@sosjilove.cz

CUKRÁŘSKÁ VÝROBNA: 7:00 – 14:00
učitelky: Tereza Borovičková, Alexandra Tajčovská,
Tel. : 739 643 820
Email: cukrarna@sosjilove.cz