Oznámení: Pro nízký počet uchazečů nebude ve školním roce 2020-21 otevřeno čtyřleté studium oborů veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí. (8.7.2020)

Ve školním roce 2020-2021 otevíráme: nástavbové denní studium Podnikání, tříleté studium učebních oborů cukrář, kuchař – číšník, kuchař. Do těchto oborů stále přijímáme přihlášky.

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-21 – 3. kolo podnikání – zde

Přijatí uchazeči pro školní rok 2020-21 maturitní obory 2. kolo – zde

Přijatí žáci pro školní rok 2020-21 učňovské obory 3. kolo – zde

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-21 maturitní obory – 2. kolo – zde

Uchazeči nástavbového studia oboru Podnikání zápisový lístek neodevzdávají. Potvrďte zájem o studium e-mailem.

Přijatí uchazeči pro školní rok 2020-21 maturitní obory 1. kolo – zde

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory budou zveřejněny na webových stránkách nejpozději 16. června 2020

Odevzdání zápisového lístku – nejzazší termín odevzdání zápisového lístku pro přijímací řízení na školní rok 2020 – 21 je 23. červen 2020

Přijatí žáci pro školní rok 2020-21 učňovské obory 2. kolo – zde

Ochrana zdraví pro přijímací zkoušky – zde

Ochr. zdraví – Čestné prohlášení – zde

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-21 učňovské obory – 3. kolo – zde

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-2021 2. kolozde

Přijatí žáci pro školní rok 2020-21 učňovské obory 1. kolo zde

Zápisový lístek pošlete poštou !

Aktuální informace: Všem uchazečům pro 1. kolo byly odeslány 25.3.2020 poštou informace o registračním čísle.

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-2021 zde

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek budou zveřejněny dle aktuální situace !

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školní roce 2019 – 2020

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

(pro obory veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí)

  1. termín: pondělí 8. června 2020
  2. termín: nekoná se
  3. náhradní termín : úterý 23. června 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem (cukrář, kuchař, kuchař – číšník, operátor skladování, výrobce potravin)