Aktuální informace: Všem uchazečům pro 1. kolo byly odeslány 25.3.2020 poštou informace o registračním čísle.

Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2020-2021 zde

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek budou zveřejněny dle aktuální situace !

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školní roce 2019 – 2020

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

(pro obory veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí)

  1. termín: úterý 14. dubna 2020
  2. termín: středa 15. dubna 2020
  3. náhradní termíny: 13. a 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem (cukrář, kuchař, kuchař – číšník, operátor skladování, výrobce potravin)