Metodik prevence

Bc. Daniela Kumštová, učitelka, metodik prevence
Email: kumstova@sosjilove.cz

Kontakty na instituce, které mohou pomoci ke stažení


Výchovný poradce

Mgr. et Bc. Eva Budská – vychovatelka, výchovná poradkyně

Tel.: v odpoledních hodinách: 241950831, 736622554

Tel.: v dopoledních hodinách: 241950776 – sekretariát školy

Email: budska@sosjilove.cz

Konzultační hodiny – zde