Historie SOŠ a SOU Jílové u Prahy

Škola se nachází v pěkném, klidném prostředí okrajové části města Jílové u Prahy, které v minulých dobách proslulo těžbou zlata.

Od 1.září 2019 nese škola název SOŠ a SOU Jílové u Prahy, příspěvková organizace. Vznikla jako SOU potravinářské k 1.9.1979 v objektu bývalého zemědělského učiliště jako zařízení Čokoládoven Praha a učili se zde žáci dvouletého oboru pracovník v potravinářské výrobě a tříletého oboru cukrovinkář.

V roce 2015 byla postavena moderní školní budova s tělocvičnou, dále se v areálu nachází domov mládeže, školní kuchyň s jídelnou a hala s cukrářskými dílnami a ředitelstvím. Je zde prostor k parkování.

V roce 1991 získalo SOUp právní subjektivitu. Tato změna znamenala, že učiliště již nespravovaly Čokoládovny, ale zřizovatelem začalo být Ministerstvo zemědělství a výživy ČR.

V roce 2001 přešlo SOUp pod správu Středočeského kraje. Právní subjektivita umožnila rozšířit oborovou nabídku učiliště, a tak od roku 1991 se v SOUp kromě oboru cukrovinkář a dvouletého oboru pracovník potravinářské výroby začalo vyučovat oboru cukrář.

Postupně se zaváděly i další obory jako provoz služeb, prodavač smíšeného zboží, kuchař – číšník, kuchař, od roku 1998 i dvouleté nástavbové studium, umožňující úspěšným absolventům učebních oborů získat maturitu Některé obory zanikly, některé máme stále v naší nabídce – viz studijní obory.

Během studia pořádáme pro žáky lyžařský kurz, kurz studené kuchyně, barmanský kurz, baristický kurz, kurz studené kuchyně i kurz cukrářský. Od roku 1995 se škola více otevřela svému okolí. Škola se začala podílet na výstavách v jílovském muzeu, kde buď sama vystavuje, a nebo žáci zabezpečují catteringové služby při různých vernisážích; rozšířila se spolupráce s místní ZŠ i místní radnicí. Své obory škola představuje na různých výstavách – především vánočních a velikonočních v okolí Jílového. V rámci praxe oboru kuchař – číšník pak zabezpečuje catteringové služby při některých akcích v Praze nebo i mimo Prahu.