Historie SOUp Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy Školní areál SOUp Jílové se nachází v pěkném, klidném prostředí okrajové části městečka Jílové, které v minulých dobách proslulo těžbou zlata.

V současné době se v SOUp Jílové připravují žáci na svá budoucí povolání v tříletých učebních oborech zakončených učňovskou zkouškou: RVP 29-51-H/01 Cukrář; vyučovaný dle ŠVP cukrář – cukrovinkář RVP 64-51-H/01 Kuchař – číšník; vyučovaný dle ŠVP kuchař – číšník a ŠVP kuchař RVP 66-51-H/01 Prodavač; vyučovaný dle ŠVP prodavač smíšeného zboží, v dvouletém nástavbovém studiu RVP 66-41.L/51 Podnikání; vyučovaný dle ŠVP podnikání a povolen máme i čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou RVP 58-25-L01 Gastronomie; vyučovaný dle ŠVP číšník – servírka.

SOUp vzniklo k 1.9.1979 v objektu bývalého zemědělského učiliště jako zařízení Čokoládoven Praha a učili se zde žáci dvouletého oboru pracovník v potravinářské výrobě a tříletého oboru cukrovinkář.

V roce 1991 získalo SOUp právní subjektivitu. Tato změna znamenala, že učiliště již nespravovaly Čokoládovny, ale zřizovatelem začalo být MZVŽ ČR. V roce 2001 přešlo SOUp pod správu Středočeského kraje. Právní subjektivita umožnila rozšířit oborovou nabídku učiliště, a tak od roku 1991 se v SOUp kromě oboru cukrovinkář a dvouletého oboru pracovník potravinářské výroby začalo vyučovat oboru cukrář.

Postupně se zaváděly i další obory jako provoz služeb, prodavač smíšeného zboží, kuchař – číšník, kuchař, od roku 1998 i dvouleté nástavbové studium, umožňující úspěšným absolventům učebních oborů získat maturitu Některé obory zanikly, některé máme stále v naší nabídce – viz výše.

Během studia jsou žákům nabízeny lyžařský kurz, kurz studené kuchyně, barmanský kurz a nepravidelně i kurz cukrařiny. Od roku 1995 se učiliště více otevřelo okolí. SOUp se začalo podílet na výstavách v jílovském muzeu, kde buď samo vystavuje, a nebo žáci zabezpečují catteringové služby při různých vernisážích; rozšířila se spolupráce s místní ZŠ i místní radnicí. Své obory SOUp představuje na různých výstavách – především vánočních a velikonočních v okolí Jílového. V rámci praxe oboru kuchař – číšník pak SOUp zabezpečuje catteringové služby při některých akcích v Praze nebo i mimo Prahu.

Hezkou novodobou tradicí je každoroční ples absolventů (maturanti + absolventi učebních oborů), podzimní raut pro přátele školy či výlet parníkem zaměstnanců SOUp na závěr školního roku.