Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. šk. roku 2019/2020 proběhne v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 – zde

Informace o platbách za stravování a ubytování zde

Třídní schůzky ve školním roce 2019 -20

14. listopadu 2019 – čtvrtek od 16 hodin

7. dubna 2020 – úterý od 16 hodin