Na SOŠ a SOU Jílové se můžete připravovat na svá budoucí povolání v tříletých učebních oborech, dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu a ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou.

Přijeďte se k nám podívat. Poradíme Vám s výběrem studijního oboru.

Školní areál se nachází v pěkném, klidném prostředí okrajové části městečka Jílové u Prahy, které v minulých dobách proslulo těžbou zlata.

Učební obory – denní studium

Obory jsou ukončené s výučním listem.

  • Cukrář – cukrovinkář (29-54-H/01)
  • Kuchař (65-51-H/01)
  • Kuchař – číšník (65-51-H/01)
  • Výrobce potravin (29-51-H/01)
  • Operátor skladování (66-53-H/01)

V učebních oborech se střídá týden teoretického vyučování a týden praxe. Žáci oboru cukrář mají ve výuce zařazenu i výrobu cukrovinek, nejčastěji práci s pravou čokoládou (výroba dezertů, figurek a čokolád) a kandysovou hmotou (výroba cucavých bonbonů).

Odborný výcvik oboru cukrář probíhá v dobře vybavených vlastních dílnách a v cukrárnách v blízkém okolí.

Odborný výcvik oboru kuchař a kuchař-číšník probíhá na pracovištích v areálu školy a na smluvních pracovištích hotelů a restaurací v Praze a v okolí.

Teoretické vyučování probíhá v nové budově školy, která je vybavena moderními technologiemi a krásnou tělocvičnou.

Úspěšní absolventi tříletých učebních oborů mohou pokračovat v dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu podnikání zakončeném maturitní zkouškou.

Během studia na SOŚ a SOU žáci absolvují sportovní i odborné kurzy.

Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně, poskytujeme ubytování na domově mládeže, který je v areálu školy

Maturitní studium

  • 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (čtyřleté)
  • 16-01-M/01 ekologie a životní prostředí (čtyřleté)

Nástavbové maturitní studium

  • Podnikání (64-41-L/51 Podnikání) – denní – 2 roky
  • Podnikání (64-41-L/51 Podnikání) – dálkové – 3 roky