CHARAKTERISTIKA OBORU

Žáci se naučí posuzovat stav životního prostředí v konkrétních podmínkách a navrhovat postupy týkající se ochrany a tvorby životního prostředí.

V praxi to znamená, že odebírá vzorky půdy, vody ovzduší a biologických materiálů k analýze, vyhodnocuje výsledky analýzy a navrhuje opatření ke zlepšení stavu životního prostředí. Navrhuje a realizuje revitalizační postupy a rekultivuje postižená území, navrhuje postupy při péči o chráněná území a veřejnou zeleň.

Na veřejnosti propaguje zásady ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a poskytuje informace v oblasti ochrany životního prostředí.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent se stává ekologem ve státní správě a samosprávě (tím se myslí referáty krajských, městských a místních úřadů na stavebních odborech, v chráněných krajinných oblastech a národních parcích, české inspekce životního prostředí apod.)

Nemusí to být ovšem jen státní sektor, ale i soukromá sféra podniků, kterým záleží na ochraně životního prostředí.

Uplatnění absolventů je ale daleko rozmanitější, záleží jen na tom, které oblasti ekologie se maturanti tohoto oboru chtějí věnovat (ovzduší, vodní hospodářství, lesnické či zemědělské provozy, atd.) Škála uplatnění je velmi široká a zajímavá.

Absolventi tohoto oboru mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách zaměřených na ekologii, životní prostředí, lesnictví, zemědělství, případně pedagogiku, sociální vědy.

Takže zase široký výběr pokračování v oboru.

TAK CO, ZAUJALA VÁS NABÍDKA?

Přijďte se k nám podívat, povíme Vám víc…..