Pro učební obory

1. BEST FRIEND

2. ABOUT MYSELF

3. AT SCHOOL

4. SPORT

5. CHRISTMAS

6. MEALS OF THE DAY

7. AT THE MARKET

8. AT THE SHOPPING CENTRE

9. THE UNITED KINGDOM

10. LONDON

11. AT THE RESTAURANT

12. AT THE CAFÉ

13. PRAGUE

14. LIVING IN THE CITY

15. CULTURE

16. AT THE RAILWAY STATION

17. AT THE AIRPORT

18. AT THE HOTEL

19. THE USA

20. NEW YORK

21. COMMUNICATION

22. HEALTH

23. KEEPING FIT

24. COOKING

25. CZECH CUISINE

26. HOW TO MAKE A MEAL

27. HOW TO MAKE A CAKE

28. WORK AND EMPLOYMENT

29. JOB INTERVIEW

30. THE CZECH REPUBLIC

31. FESTIVALS IN THE UK

32. FESTIVALS IN THE USA

Pro nástavbu

1. MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

2. URČENOST PODSTATNÝCH JMEN

3. POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

4. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

5. ZÁJMENA

6. ČÍSLOVKY

7. PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

8. PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

9. PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VERSUS PRŮBĚHOVÝ

10. MINULÝ ČAS PROSTÝ

11. MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

12. MINULÝ ČAS PROSTÝ VERSUS PRŮBĚHOVÝ

13. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

14. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

15. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VERSUS PRŮBĚHOVÝ

16. PŘEDMINULÝ ČAS

17. BUDOUCÍ ČAS

18. PŘEDBUDOUCÍ ČAS

19. PŘEHLED VŠECH ČASŮ

20. MODÁLNÍ SLOVESA

21. PŘÍSLOVCE

22. PŘEDLOŽKY

23. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

24. TRPNÝ ROD

25. GERUNDIUM

26. INFINITIV

27. PODMÍNKOVÉ VĚTY

28. VZTAŽNÉ VĚTY

29. PŘACÍ VĚTY

30. VEDLEJŠÍ VĚTY

31. NEPŘÍMÁ ŘEČ A NEPŘÍMÉ OTÁZKY

32. USTÁLENÁ SPOJENÍ