Motto:  „Odborná škola je školou pro život“

Cílem je rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot získaných v základním vzdělávání tak, aby naši žáci úspěšně získali odborného vzdělání ať už zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou.