Naším posláním je pedagogická práce, která vede k rozvoji osobnosti člověka, našich žáků a to ve všech oblastech – poznávacích a sociálních, mravních a duchovních tak, aby byli připraveni pro život, pro výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života.

Střední vzdělávání vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.