Každoroční soutěž žáků závěrečného ročníku na téma lásky.

Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi  Valentýnovi, který za vlády Claudia II. – vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Obával se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Kněz Valentýn tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února roku 269.

Výsledky 7. února 2020

1. místo
2. místo
3. místo