Na základě Mimořádného opatření ministra zdravotnictví z 10.3.2020 se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace v souvislosti s uzavřením školy budou pro žáky zveřejňovány v rubrice „PRO STUDENTY“ na webu školy. Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků v rubrice „PRO RODIČE“