S účinností ode dne 1. června 2020 od 00:00 hod. je povolena osobní přítomnost žáků středních škol na vzdělávání ve školách za účelem praktického vyučování, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. S účinností ode dne 8. června 2020 je povolena osobní přítomnost žáků střední školy na vzdělávání ve školách za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;

Harmonogram činností pro žáky 1. a 2. ročníku bude zveřejněn v rubrice pro studenty – praktické vyučování (OV) a v části samostudium od 11.3. – konzultace (teoretické vyučování).

Opatření k ochraně zdraví od 1.6. – zde

Čestné prohlášení pro nástup do školy (nezbytný podpis zákonného zástupce) – zde