Poslední den prvního pololetí školního roku jsme věnovali nejen vysvědčení, ale i prevenci. Žáci i učitelé zhlédli film Navzdory strachu z projektu Jeden svět. V následné diskusi, jsme se pod odborným vedením lektorky, věnovali rozboru filmu.