Od 11.5. 2020 na základě UV č. 491 ze dne 30.4.2020 je umožněna žákům závěrečných ročníků osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Pro žáky jsou připraveny konzultace z maturitních předmětů, rozpis je zveřejněn na webových stránkách školy. Konzultace budou probíhat za upravených provozních a hygienických podmínek – zde